KONKURS DLA SZKÓŁ

KONKURS „EKOSFERA W MOJEJ MIEJSCOWOŚCI”

Regulamin konkursu  Formularz zgłoszeniowy do pobrania


Konkurs „Ekosfera w mojej miejscowości” skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w całym kraju.
Konkurs polega na:

a. znalezieniu miejsca w swojej miejscowości, które może zostać potencjalnym POI (POI – Points Of Interest). Potencjalnymi POI są miejsca lub budynki, które są niezagospodarowane, zniszczone, zaniedbane a posiadają potencjał do tego, aby stać się miejscami, które mają znaczenie dla lokalnego środowiska naturalnego lub mogą mieć wpływ na zwiększenie poziomu świadomości mieszkańców danej miejscowości na temat ekologii, zachowań proekologicznych i ich znaczenia dla jakości życia.

b. zaprojektowaniu nowego, przyjaznego miastu i środowisku naturalnemu, wyglądu potencjalnego POI np. przy użyciu programów graficznych, rysunków, obrazów, programów komputerowych itd. (technika i forma dowolna).

c. opisaniu, jakie znaczenie może mieć potencjalne POI dla lokalnego środowiska naturalnego, ochrony przyrody lub dla zwiększenia poziomu świadomości mieszkańców danej miejscowości na temat ekologii, zachowań proekologicznych i ich znaczenia dla jakości życia. Opis może zawierać zdjęcia, rysunki, grafiki, wizualizacje itd.
Każdą szkołę, która zgłosi się do konkursu będzie reprezentować Szkolny Zespół Konkursowy złożony z uczniów i opiekuna, który będzie koordynował działania Szkolnego Zespołu Konkursowego.

Dla trzech najlepszych szkół zaplanowano nagrody rzeczowe:
- I miejsce – urządzenie multimedialne/audiowizualne,
- II miejsce – zestaw urządzeń do doświadczeń przyrodniczych,
- III miejsce – zestaw atlasów przyrodniczych/geograficznych.

Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o przesyłanie
zgłoszeń na adres: ekosfera@drabina.org

Prace konkursowe należy przesyłać w terminie od 1 października 2014 r.
do 15 grudnia 2014 r. na adres mailowy ekosfera@drabina.org
lub przesyłką pocztową na adres:

FUNDACJA DRABINA ROZWOJU
ul. Dobra 5/2
00-384 Warszawa

Przykład Potencjalnego POI


Potencjalnym POI jest na przykład dzika, zaniedbana plaża nad rzeką przepływającą przez miasto. Plaża, po wysprzątaniu, oczyszczeniu piasku, może stać się miejscem letniego wypoczynku dla mieszkańców miasta. Dla bezpieczeństwa osób wypoczywających bardzo ważna będzie obecność ratownika. Dla zorganizowanych wycieczek ze szkół można zaplanować spotkania z przyrodnikami, ekologami lub pasjonatami lokalnej przyrody, którzy będą opowiadać np. o faunie i florze przepływającej rzeki oraz jej brzegów. Dla mieszkańców miasta można zorganizować na plaży wieczorne pokazy filmowe, dotyczące np. ekologii, przyrody czy zachowań proekologicznych.
W ten sposób plaża może stać się miejscem wypoczynku na łonie natury dla mieszkańców miasta oraz miejscem, które może być lokalnym centrum edukacji ekologicznej. Dzięki dobrze zagospodarowanej plaży oraz inicjatywom, które będą na niej realizowane można zapoznać mieszkańców miasta z lokalnym środowiskiem naturalnym i pokazać jak o nie dbać. Plaża jako lokalne centrum edukacji ekologicznej będzie miała wpływ na podniesienie poziomu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców miasta. Będzie również propagować zachowania proekologiczne oraz pokazywać ich znaczenie dla jakości życia w mieście.